Realizowane inwestycje

Rok 2015

 • obsługa budowy płaszczyzny postojowej (14 ha) CPPS na lotnisku w Powidzu.
 • obsługa budowy Magazynu Paliw Stałych MPS1 na terenie lotniska wojskowego w Krzesinach.
 • aktualizacja map jednostek wojskowych dla RZI Olsztyn.
 • założenie mapy numerycznej jednostek wojskowych dla RZI Bydgoszcz.
 • wykonanie wznowień dla Nadleśnictwa Sławno.
 • wykonanie zleceń dla miasta Sławno.

Rok 2014

 • kompleksowa obsługa geodezyjna oraz prawna osiedla domków jednorodzinnych w Darłowie.
 • obsługa budowy apartamentowca dla dewelopera w nadmorskim Darłowie.
 • obsługa budowy hotelu z częścią usługową dla dewelopera w nadmorskim Darłowie, przy kanale rzeki Wieprzy. Hotel znajduje się w sąsiedztwie latarni morskiej w Darłowie.
 • przebudowa lotniska dla helikopterów w Darłowie.
 • rozbudowa sieci światłowodowej na terenie poligonu wojskowego w Drawsku Pomorskim. Światłowód o długości 50 km. sieci.
 • budowa kompleksu zintegrowanej biogazowni wraz z gorzelnią w miejscowości Piaszczyna.
 • obsługa budowy płaszczyzny postojowej PPS2 oraz PPS4 na lotnisku cywlinym w Bydgoszczy.
 • obsługa budowy Magazynu Paliw Stałych MPS1 na terenie lotniska wojskowego w Krzesinach.
 • inwentaryzacja parametrów technicznych strzelnic wojskowych w Olesznie oraz w Wałczu.

Rok 2013

 • założenie mapy numerycznej o treści mapy zasadniczej dla całej gminy Malechowo, powiat sławieński w systemie EWID v 7.9 (TurboMap) na zlecenie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Sławnie,
 • kompleksowa obsługa budowy sieci światłowodowej w powiecie sławieńskim oraz słupskim w skład której wchodziło wykonanie mapy do celów projektowych na projektowanych odcinkach, wytyczenie projektu w terenie oraz późniejsza inwentaryzacja powykonawcza trasy światłowodu o łącznej długości 80 kilometrów.
 • obsługa budowy części drogowej obiektu PST na terenie lotniska wojskowego w Powidzu.
 • obsługa budowy płaszczyzny postojowej PPS1 przed terminalem na lotnisku cywilnym w Bydgoszczy.
 • obsługa budowy Magazynu Paliw Stałych MPS1 na terenie lotniska wojskowego w Krzesinach.
 • obsługa budowy Magazynu Wielofunkcyjnego na terenie lotniska wojskowego w Łasku.
 • kompleksowa obsługa prawna oraz obsługa budowy kompleksu domków.
 • obsługa geodezyjna modernizacji wysypiska w Gwiazdowie przeznaczonego dla terenu miasta i gminy Sławno.
 • gleboznawcza klasyfikacja gruntów na terenach powiatów: sławieńskiego, pyrzyckiego, gryfickiego.
 • wykonywanie podziałów, wznowień, rozgraniczeń oraz ustaleń linii brzegowej rzek i jezior dla ANR Koszalin
 • wykonanie wznowień dla Nadleśnictwa Sławno.
 • wytyczenie oraz inwentaryzacja kabla telekomunikacyjnego wzdłuż pasa startowego lotniska wojskowego Łask.
 • wznowienia granic oraz podziały działek na terenach obiektów wojskowych woj. Zachodniopomorskiego dla RZI Szczecin.

Rok 2012

 • aktualizacja mapy JW Dubicze-Cerkiewne, JW Jabłośnkie dla RZI Olsztyn.
 • wykonanie podziału działek zajętych przez drogi wojewódzkie dla Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.
 • wykonanie map do celów projektowych dla firmy ENERGA-Operator Projektowanie sp.z o.o. w Płocku.
 • aktualizacja użytków na terenach kolejowych dla PKP Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Poznaniu.
 • odtworzenie zatartych granic zewnętrznych dla Nadleśnictwa Sławno.
 • wykonanie mapy do celów projektowych dla firmy ENBUD.
 • aktualizacja mapy numerycznej JW Cerkiewne.
 • obsługa geodezyjna i prawna dla Ośrodka Wczasowego "BAŁTYK"
 • aktualizacja mapy JW Nowa Dęba, JW Żurawica, JW Hrubieszów, JW Klikawa
 • wykonywanie wznowień, rozgraniczeń oraz ustaleń linii brzegowej rzek dla ANR Świdwin


Rok 2011

 • z żalem pożegnaliśmy w grudniu tego roku naszego ś.p. Prezesa Zarządu - Karola Becka. Większość z nas od lat związana z firmą i jego osobą, zawsze pod wrażeniem jego osobowości, wiedzy i mądrości. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci...
 • prace związane z realizacją projektów inwestycji na terenie wybranych lotnisk i obiektów zamkniętych w zakresie infrastruktury drogowej oraz budownictwa ogólnego; obiektów ochronnych, dróg lotniskowych, przebudowa jednego z układów dróg startowych lotnisk wojskowych w Europie w Powidzu, obsługa geodezyjna przebudowy w technologii betonowej, rozbudowa sieci wod.-kan. w Powidzu (około 30 km tras),
 • opracowania map numerycznych, w tym założenie GESUT dla obiektów zamkniętych wielko powierzchniowych w systemie EwMapa dla obiektów JW Żurawica, JW Hrubieszów, JW Klikawa oraz JW Nowa Dęba - RZI Lublin.
 • prace na rzecz Agencji Nieruchomości Rolnych, podziały, rozgraniczenia, wznowienia, aktualizacje użytków
 • wykonanie numerycznej mapy obiektowej na terenie powiatu kartuskiego w ramach dwóch zadań na powierzchi około 16 tys. ha opracowanej treści mapy (1500 arkuszy mapy zasadniczej) w formacie KCD
 • rozgraniczenia i wznowienia w ramach prac zleconych przez Starostwo Powiatowe w Koszalinie dla 25 dróg na terenie gminy Sianów (około 1500 punktów w procedurze rozgraniczeniowej)
 • mapa do celów projektowych dla firmy CEKOM pod budowę wielofunkcyjnego portu lotniczego wraz z symulatorem na lotnisku w Dęblinie.
 • mapa do celów projektowych dla Wojskowego Biura Projektowego - lotnisko Dęblin
 • wytyczenie linii oddziałowych, wznowienie granic, aktualizacja użytków o gleboznawcza klasyfikacja gruntów na terenie Nadleśnictwa Resko.
 • opracowania map numerycznych, w tym założenie GESUT dla obiektów zamkniętych, wielkopowierzchniowych w systemie EwMapa dla obiektów JW Białystok, JW Hajnówka - RZI Olsztyn.
 • aktualizacja użytków na terenach kolejowych dla PKP Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Poznaniu.
 • podziały nieruchomości dla RZI Gdynia
 • obsługa geodezyjna jednostek samorządu terytorialnego dla miasta Sławno, gminy Sławno oraz gminy Postomino.
 • obsługa budowy apartamentowca dla dewelopera w nadmorskim Darłowie.
 • wytyczenie i inwentaryzacja przyłączy dla Pomorskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Gazowniczy w Gdańsku, Rejon Dystrybucji Gazu w Słupsku.

Rok 2010

 • prace związane z realizacją projektów inwestycji na terenie wybranych lotnisk w zakresie infrastruktury drogowej oraz budownictwa ogólnego; obiektów ochronnych, dróg lotniskowych, przebudowa jednego z układów dróg startowych lotnisk wojskowych w Europie w Powidzu, obsługa geodezyjna przebudowy w technologii betonowej, rozbudowa sieci wod.-kan. w Powidzu (około 30 km tras),
 • opracowania map numerycznych, w tym założenie GESUT dla obiektów zamkniętych wielkopowierzchniowych w systemie EwMapa.

Rok 2009

 • prace związane z realizacją projektów inwestycji na terenie wybranych lotnisk w zakresie infrastruktury drogowej oraz budownictwa ogólnego; obiektów ochronnych, dróg lotniskowych,
 • opracowania map numerycznych, w tym założenie GESUT dla obiektów zamkniętych wielkopowierzchniowych w systemie EwMapa,
 • prace na rzecz Agencji Nieruchomości Rolnych, podziały, rozgraniczenia, wznowienia, aktualizacje użytków.

Rok 2008

 • prace związane z realizacją projektów inwestycji na terenie wybranych lotnisk w zakresie infrastruktury drogowej oraz budownictwa ogólnego; obiektów ochronnych, dróg lotniskowych
 • opracowania map numerycznych, w tym założenie GESUT dla obiektów zamkniętych wielkopowierzchniowych w systemie EwMapa
 • realizacja nowoczesnej infrastruktury lotniskowej dla potrzeb związanych z obronnością kraju
 • prace na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz w ramach prac zleconych przez Zarządy Dróg Wojewódzkich, m.in. wznowienie granic obwodnicy Słupska na odcinku około 17km (800 punktów), projekty podziałów "ZRID", itp.

Rok 2007

 • prace związane z realizacją projektów inwestycji na terenie wybranych lotnisk w zakresie infrastruktury drogowej oraz budownictwa ogólnego; obiektów ochronnych, dróg lotniskowych
 • opracowania map numerycznych, w tym założenie GESUT dla obiektów zamkniętych wielkopowierzchniowych w systemie EwMapa
 • realizacja nowoczesnej infrastruktury lotniskowej dla potrzeb związanych z obronnością kraju.

 
Rok 2006

 • prace związane z realizacją projektów inwestycji na terenie wybranych lotnisk w zakresie infrastruktury drogowej oraz budownictwa ogólnego; obiektów ochronnych, dróg lotniskowych 
 • remont drogi krajowej nr 6 na odcinku Sycewice-Reblino
 • uruchomienie stacji referencyjnej GPS, w oparciu o sprzęt firmy Trimble i oprogramowanie Trimble GPSBase ver. 2.40 (darmowa dystrybucja poprawek poprzez GPRS... >>>) - > nieaktualne ze względu na zmianę lokalizacji firmy.
 • opracowania map numerycznych, w tym założenie GESUT dla obiektów zamkniętych wielkopowierzchniowych w systemie EwMapa
 • realizacja nowoczesnej infrastruktury lotniskowej dla potrzeb związanych z obronnością kraju.

Rok 2005

 • prace związane z realizacją projektów inwestycji na terenie wybranych lotnisk w zakresie infrastruktury drogowej oraz budownictwa ogólnego; budowa portów lotniczych, obiektów ochronnych, dróg lotniskowych 
 • budowa systemów hamujących na wybranych lotniskach
 • prowadzenie Rewizji Nadleśnictwa Karnieszewice
 • opracowania map numerycznych obiektów wielkopowierzchniowych 

Rok 2004

 • prace związane z realizacją projektów inwestycji na terenie wybranych lotnisk w zakresie infrastruktury drogowej oraz budownictwa ogólnego; budowa portów lotniczych 
 • prace związane z realizacją projektów inwestycji rozbudowy dróg i nawierzchni lotniskowych oraz budowy systemów oświetlenia nawigacyjnego na wybranych lotniskach 
 • rozbudowa sieci infrastruktury teletechnicznej światłowodowej na wybranych lotniskach
 • budowa systemów hamujących na wybranych lotniskach
 • uzyskanie certyfikatu ISO 9001 oraz AQAP 2120 

Rok 2003

 • prace związane z projektowaniem oraz realizacją projektów inwestycji na terenie wybranych lotnisk w zakresie infrastruktury drogowej oraz budownictwa ogólnego

Rok 2002

 • prace związane z projektowaniem oraz realizacją projektów inwestycji na terenie wybranych lotnisk w zakresie infrastruktury drogowej oraz budownictwa ogólnego

Rok 2001

 • całościowa obsługa prac przygotowawczych oraz inwestycyjnych związanych z przebudową Lotniska Poznań-Krzesiny w zakresie geodezyjnym

Rok 2000

 • uzyskanie przez przedstawiciela Spółki poświadczenia upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową (klauzula tajne) oraz poświadczeń dla pozostałych pracowników upoważniających do dostępu do informacji stanowiących tajemnicę służbową (klauzula poufne).
 • otwarcie Kancelarii Tajnej
 • prace na rzecz podmiotów związanych z MON, Poligon Wicko Morskie, Poligon Biedrusko, Lotnisko Mirosławiec, Lotnisko Poznań-Krzesiny, Lotnisko Powidz, Lotnisko Mińsk Mazowiecki.

Lata 1989-1999

 • zakładanie osnów szczegółowych,
 • prowadzenie Rewizji Nadleśnictw: Piła, Gościno, Leśny Dwór, Sławno, Osusznica, Damnica Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku oraz wykonywanie pionierskich prac związanych z zakładaniem map numerycznych dla opracowywanych terenów (Nadleśnictwo Sławno, Osusznica oraz Damnica),
 • sporządzenie mapy zasadniczej dla obiektu Borne-Sulinowo (była baza Armii Czerwonej w Polsce)
 • obsługa Poligonu Wicko Morskie.
Usługi Geodezyjne "POLKART" Spółka z o.o.
ul. Grottgera 2/6
76-100 Sławno
NIP 4990649002
REGON 321430338
Tel. Sekretariat : +48 605 306 306
+ 48 59 810 38 00
Fax: +48 59 810 39 00
e-mail: geodezja@polkart.pl